Abone Ön Bilgilendirme

1. SATICI BİLGİLERİ

Aşağıda detaylı bilgileri bulunan EDULOGIC İnovatif Eğitim ve Bilişim A.Ş. ünvanlı tüzel kişi bundan sonra DERSOMANİ olarak anılacaktır.

Ünvan: EDULOGIC İnovatif Eğitim ve Bilişim A.Ş.
Adres: Binsesin Sitesi 1979. Cadde 15/2 Ümitköy – Çankaya/ANKARA
Telefon: 0 (312) 266 22 17
Faks: 0 (312) 266 25 58
e-posta: destek@dersomani.com

2. ALICI BİLGİLERİ

Aşağıda detayları bulunan gerçek ya da tüzel kişi olan kullanıcı fikri ve sınai mülkiyet hakları DERSOMANİ'ye ait içerikleri kullanacak olup bundan böyle ABONE olarak anılacaktır.
Ad Soyad / Unvan:
Adres:
Telefon:
E-posta:

3. BİLGİLENDİRME KONUSU VE ÜRÜN

İşbu Ön Bilgilendirme Belgesi'nin konusu, abonenin Dersomani'nin sahibi olduğu eğitim destek içerikleri kapsamlı online internet sitesine (www.dersomani.com) elektronik ortamda yaptığı abonelik başvurusunun süresi, ücreti dahil tüm ana özellikleri ile ilgili olarak yürülükte olan Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Uygulama Yönetmelik hükümleri gereğince bildirilmesidir.

4. ÜRÜN ADI, ADEDİ, VERGİLER DAHİL SATIŞ BEDELİ, ÖDEME ŞEKLİ

Ürün Adı Adedi KDV Dahil Satış Fiyatı Ödeme Şekli
1 Yıllık Dersomani Üyeliği 1 120 TL - Kredi Kartı (tek çekim) ile
- Dersomani Şifreli Üyelik Aktivasyon Kartı ile
- GSM operatörleri tarafından işletilen GSM ağı üzerinden ALICI / ABONE'nin satın aldığı
hizmetlerin satış bedellerinin GSM faturalarına ve ya faturasız hat aboneleri için mevcut
TL'leri üzerinden tahsil edilmesi olan mobil ödeme sistemi ile.

5. ÜRÜN TESLİMATI

ALICI / ABONE , satın aldığı online ürünle ile ilgili abonelik sözleşmesini, ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini okuyup onayladıktan sonra ALICI / ABONE adına ürün satışı tamamlanmış olur. ALICI / ABONE ürünle ilgili ödemeyi yaptıktan sonra başka bir işleme gerek kalmaksızın satın alınan ürün sınırlı süreyle ALICI / ABONE 'nin veya ALICI / ABONE’nin bildirdiği kullanıcı’nın internet erişimine açılacaktır. Açıldığı anda ürün ALICI / ABONE’ye teslim edilmiş olacaktır.

6. ÜRÜNÜN KULLANIMI İÇİN GEREKLİ YAZILIM VE DONANIM

Ürün, İnternet bağlantısı olan her yerden kullanıcı adı ve şifre girilerek kullanılır. Ürünü masaüstü bilgisayarınızda kullanacaksanız bilgisayarınızda Adobe Flash Player’ın kurulu olması gerekmektedir. Tüm cihazlarda ürünü kullanmak için tarayıcınızın HTML5 desteklediğinden emin olunuz.

7. ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

ALICI / ABONE, ürünün tanımının ve abonelik süresinin aşağıda belirtildiği gibi olduğunu onaylamıştır. Dersomani'ye ait eğitim destek içeriklerinin yer aldığı online internet sitesi (www.dersomani.com) üyeliği, fikri ve sınai mülkiyeti hakları Dersomani'ye ait olan ilkokul 1, 2, 3, 4 ve ortaokul, 5, 6, 7, 8. sınıflara ait eğitim destek içeriğinin kullanıcı haklarını kapsar. Bu kullanma hakkı, ALICI / ABONE tarafından seçilmiş olan sınıf erişim paketinin sağladığı kullanma biçimi ile sınırlıdır.
ALICI / ABONE tarafından seçilmiş olan sınıf erişim paketinde;
- Konu anlatımları
- Eğitsel oyunlar ve faaliyetler
- Çalışma sayfaları
- Konu testleri
- Online sınavlar
- Elektronik kitaplar
- Ölçme ve değerlendirme yer almaktadır.
Dersomani abonelik süresi, aboneliğin başladığı tarihten itibaren 1 (Bir) yıldır. ALICI / ABONE, ağustos ayında otomatik olarak bir üst sınıfa geçer.

8. ÜRÜNÜ ÖDEME BİLGİLERİ

Ürünün abonelik ücreti, ödeme koşullarına ilişkin temel bilgiler ve özellikler aşağıda belirtildiği gibi olup bu bilgiler ALICI / ABONE tarafından da onaylanmıştır.
Dersomani yıllık abonelik ücreti KDV dahil 120 TL(yüzyirmi lira)'dir.
ALICI / ABONE Dersomani abonelik ücreti ödemesini cep telefonu üzerinden ‘SMS’ (kısa mesaj) gönderme yoluyla veya internet üzerinden kredi kartı ile yapacaktır.
Ayrıca bayiler üzerinden satın alınan ‘Dersomani Giriş Kartları’nda bulunan şifreler ile üyelik aktivasyonu gerçekleştirilebilecektir.
Kredi kartı işlemleri güvenli ve şifreli bir kanal üzerinden doğrudan bankaya iletilir ve tüm işlemler banka tarafından yapılır.
Kredi kartı ve/veya SMS ile abonelik satın alan ALICI / ABONE, sözleşme kurulduktan sonra abonelik sözleşmesinin sonraki yıllar için uzatılmasını isteyebilir. Sözleşme kurulduktan sonraki aşamada ALICI / ABONE, kurulmuş olan abonelik sözleşmesinin izleyen yıllar için de geçerli olmak üzere uzatılmasını isterse abonelik sözleşmesi kendiliğinden 1 (Bir) yıl için, o an geçerli olan abonelik ücreti mevcut GSM hattından ya da kredi kartından tahsil edilerek var olan sözleşme koşullarıyla yenilenir. Bu hüküm devam eden yıllar için de geçerlidir. ALICI / ABONE, sözleşme bitim tarihinden önce yazılı olarak sözleşmeyi yenilemek istemediğini Dersomani'ye bildirme hakkına sahiptir.

9. TAAHHÜTLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

İşbu formda yer alan ürün ya da hizmete ilişkin olarak ALICI / ABONE’ye sunulan tüm bilgiler, ilan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerli olup bugünden sonra Dersomani tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur.

10. CAYMA HAKKI

Abone, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı Mal/Hizmeti teslim tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Cayma bildiriminin e-posta, faks, posta ve benzeri bir yolla Dersomani'ye ulaşmasından itibaren abonelik iptal edilir. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde Mal bedeli aboneye abonenin ödediği şekilde iade edilir.

Cayma Bildirimi:
e-posta: destek@dersomani.com
Faks: 0 (312) 266 2558
Posta adresi:Mutlukent Mahallesi. Binsesin Sitesi 1979. Sokak, Ümitköy-Çankaya/ANKARA

11. SÖZLEŞMENİN FESHİ

Dersomani abonenin şifresini sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullandığı, hizmetten hatalı, yasalara ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak istifade ettiği ve işbu sözleşme konusu yükümlülüklerine aykırı davrandığı kanaatine varırsa sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın abonenin aboneliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Abone, bu hususları kabul ettiğini ve aboneliğin bu şekilde sona erdirilmesinden dolayı www.dersomani.com’ dan her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat vesair talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

12. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

ABONE, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

13. YÜRÜRLÜK

İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda ALICI / ABONE tarafından okunarak kabul edildikten sonra yürürlüğe girecektir.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğumu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğimi kabul, taahhüt ve beyan ederim.