Abonelik Sözleşmesi

1. TANIMLAR

Ünvan: EDULOGIC İnovatif Eğitim ve Bilişim A.Ş.
Adres: Binsesin Sitesi 1979. Cadde 15/2 Ümitköy – Çankaya/ANKARA
Telefon: 0 (312) 266 22 17
Faks: 0 (312) 266 25 58
e-posta: destek@dersomani.com

Aşağıda detayları bulunan gerçek ya da tüzel kişi olan kullanıcı fikri ve sınai mülkiyet hakları DERSOMANİ'ye ait içerikleri kullanacak olup bundan böyle ABONE olarak anılacaktır.
Ad Soyad / Unvan:
Adres:
Telefon:
E-posta:

2. SÖZLEŞME KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, abonenin Dersomani'nin sahibi olduğu eğitim destek içerikleri kapsamlı online internet sitesine www.dersomani.com elektronik ortamda yaptığı abonelik başvurusunun süresi, ücreti, içeriği, dahil tüm ana özellikleri ile ilgili olarak yürülükte olan Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Uygulama Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini belirler.

3. ABONELİK İÇERİĞİ

Dersomani aboneliği, fikri ve sınai mülkiyet hakkı Dersomani'ye ait olan ilkokul 1, 2, 3, 4 ve ortaokul 5, 6, 7, 8 sınıflara ait eğitim destek içeriğinin, abone tarafından seçilmiş erişim paketinin (sınıfın) sağladığı kullanım biçimi ile sınırlı kalmak şartıyla kullancıının haklarını kapsar.

4. ABONELİK KAPSAMINA DAHİL HİZMETLER

Abonelik süresince kullanıcının seçtiği erişim paketinde şunlar yer alabilecektir:
- Konu anlatımları
- Eğitsel oyunlar ve faaliyetler
- Çalışma sayfaları
- Konu testleri
- Online sınavlar
- Elektronik kitaplar
- Ölçme ve değerlendirme

5. ABONELİK SÜRESİ

Dersomani abonelik süresi aboneliğin başlamasından sonra 1(bir) yıldır. Abone, ağustos ayında otomatik olarak bir üst sınıfa geçer.

6. ABONELİK ÜCRETİ

Dersomani yıllık abonelik ücreti KDV dahil 120TL.(yüzyirmi lira)'dır.

7. ÖDEME ŞEKLİ

Abonelik ücreti internet üzerinden kredi kartı (tek çekim) ile, cep telefonundan kontör karşılığı mobil ödeme sistemi ile, veya Dersomani Şifreli Üyelik Aktivasyon kartı satın alarak ödenebilir. Www.dersomani.com internet sitesine kredi kartı ile hemen abonelik gerçekleştirilebilir. Kredi kartı işlemleri güvenli ve şifreli bir kanal üzerinden doğrudan bankaya iletilir ve tüm işlemler banka tarafından yapılır. Kredi kartı ile yapılan abonelik işlemlerinde sözleşmenin yapılmasından sonra, abone devam eden yıllar için abonelik sözleşmesinin uzatılmasını isteyecek olursa abonelik sözleşmesi kendiliğinden 1(bir) yıl için o an geçerli olan abonelik ücreti kredi kartından tahsil edilerek var olan sözleşme koşullarıyla yenilenir. Bu madde devam eden yıllar içinde geçerlidir. Abone, sözleşme bitim tarihinden önce yazılı olarak sözleşmeyi sonraki yıl için yenilemek istemediğini Dersomani'ye bildirme hakkında sahiptir. Dersomani Şifreli Üyelik Aktivasyon Kartı, yetkili eğitim danışmanlarından, bayilerden ve üye eğitim kurumlarından satın alınabilir. Üyelik kartı üzerinde yer alan “aktivasyon kodu” ile abonelik www.dersomani.com internet adresi üzerinden başlatılır.

8. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1 Abone, Web sitesinde yer alan Sözleşme konusu Malın/Hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Dersomani tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

8.2 Abone www.dersomani.com adlı internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Dersomani'nin bu bilgilerin gerçeğe aykırı olması sebebiyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

8.3 Abone, üye olduğu erişim paketinin sağladığı olanakları kullanabilmek için kullanıcı adını ve şifresini kullanarak online web sitesine bağlanmalıdır. Abone şifresini başka kişi ya da kuruluşa veremez. Bu şifreyi kullanım hakkı bizzat abonenin kendisine aittir. Şifresini üçüncü kişilere bedelli ya da bedelsiz şekilde kiralayamaz ya da satamaz. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Dersomani'ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Dersomani'nin söz konusu izinsiz kullanımdam kaynaklı her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

8.4 Abone, Dersomani internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine uyacağını bunları ihlal etmeyeceğini baştan kabul ve taahhüt eder. Abone, siteyi kullnırken kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici ve taciz edici şekilde ülke sınırlarında ya da sınırları dışında yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.

8.5 Abone, www.dersomani.com internet sitesinin işleyişine zarar verebilecek ya da başkaları tarafından kullanımını engelleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, otomatik programlarla/yöntemlerle siteye çok sayıda sorgu, kayıt, talep veya bilgi gönderilmesi v.b.) ve işlemlerde bulunamaz. Dersomani, bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği abonelerin siteye erişimini engelleme ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir ve doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran aboneyi bağlayacaktır.

8.6 Dersomani, abone verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve abone yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Abone, Dersomani sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Dersomani'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

8.7 Abonelerine daha iyi hizmet verebilmek, teknoloji geliştirmek, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, site kullanımını kolaylaştırmak için abonelerin özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda, Dersomani'nin abonenin kişisel bilgilerini kullanmasına, abonenin site üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını tutmasına, bu bilgileri işlemesine ve kendisi ile iletişime geçmesine; ayrıca Dersomani'nin abonenin anonimitesini korumak şartıyla üçüncü kişilerle paylaşmasına onay verdiğini beyan ve kabul eder.

8.8 Abone, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Dersomani tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına ve bu amaçla kendisi ile internet, telefon, SMS, e-posta, bayi vb. iletişim kanalları kullanılarak irtibata geçilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Abone, Dersomani'ye abone olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel bilgileri ile alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Dersomani'yi sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder.
İşbu sözleşme süresi boyunca Dersomani, abonelere bilgilendirme amacıyla sistemde kayıtlı e-posta adreslerine mailler, cep telefonlarına SMSler gönderme yetkisine sahiptir. Abonenin sözleşmeyi onaylaması ile bu bilgilendirmeleri kabul etmiş sayılacaktır. Abone, bu bilgilendirmelerden vaçgeçmek isterse talebini destek@dersomani.com adresine sisteme kayıt ettirdiği e-posta adresinden mail atarak bildirebilir.

8.9 Dersomani, site içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme veya sona erdirme veya kayıtlı kullancı bilgilerini ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

8.10 Dersomani, abonelik sözleşmesinin koşullarını, işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, güncelleme, iptal etme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Yeni hükümler ve değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer ve bütün aboneler için hüküm ifade edecektir. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.
Dersomani, bu sözleşme kapsamındaki hizmetler ile ilgili olarak her türlü teknik arıza ve ya sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi halinde sorumlu olmayacaktır. Dersomani, herhangi bir neden göstermeden aboneye verdiği hizmete ara verebilir ya da tamamen durdurabilir. Resmi kurumların kararıyla veya hukuki uygulamalar veya hukuki teknik sorunlar, zorunluluklar nedeniyle , verilen hizmetin kesintiye uğraması, durdurulması gibi haller mücbir sebep olarak kabul edilmiştir; bu gibi hallerde Dersomani'nin sorumluluğu doğmayacaktır.

8.11 İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Abone, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.12 www.dersomani.com sitesinde yer alan tüm ürün ve hizmetlerin, bilgilerin, görsel ve işitsel unsurların, elektronik materyallerin telif hakkının Edulogic İnovatif Eğitim ve Bilişim A.Ş.'ye ait olduğunu abone kabul ve beyan eder. Abone, sözü edilen internet sitesinde yer alan hiç bir içeriği, dosyayı, görsel ve işitsel unsuru, elektronik materyali, bilgiyi, tüm ürün ve hizmetleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, aktarmayacağını, değiştirmeyeceğini, uyarlamayacağını, çevirmeyeceğini, kaynak koduna dönüştürmeyeceğini, tersine mühendislik uygulamayacağını, parçalarına ayırmayacağını, ticari bir amaçla kullanmayacağını kabul etmektedir. Aksi takdirde 5846 sayılı FSEK hükümleri çerçevesinde abone hakkında yasal işlemlere başlanacağını kabul eder.

9. CAYMA HAKKI

Abone, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı Mal/Hizmeti teslim tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Cayma bildiriminin e-posta, faks, posta ve benzeri bir yolla Dersomani'ye ulaşmasından itibaren abonelik iptal edilir. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde Mal bedeli aboneye abonenin ödediği şekilde iade edilir.

Cayma Bildirimi:
e-posta: destek@dersomani.com
Faks: 0 (312) 266 2558
Posta adresi:Mutlukent Mahallesi. Binsesin Sitesi 1979. Sokak, Ümitköy-Çankaya/ANKARA

10. SÖZLEŞMENİN FESHİ

Dersomani abonenin şifresini sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullandığı, hizmetten hatalı, yasalara ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak istifade ettiği ve işbu sözleşme konusu yükümlülüklerine aykırı davrandığı kanaatine varırsa sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın abonenin aboneliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Abone, bu hususları kabul ettiğini ve aboneliğin bu şekilde sona erdirilmesinden dolayı www.dersomani.com’ dan her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat vesair talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

ABONE, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

12. YÜRÜRLÜK

Abonenin, abonelik kaydı yapması, işbu abonelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme abonenin abone olması anında elektronik ortamda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.
İşbu sözleşme abonelik süresinin hitamı, abonenin aboneliğini iptal etmesi veya Dersomani tarafından aboneliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.